Seisontajarrun ohjaus. Yhdenmukaistettu MTZ traktorin ohjaamo

Seisontajarrun ohjaus. Yhdenmukaistettu MTZ traktorin ohjaamo


Numero kuvassa Luettelonumero Kappalemäärä Nimitys
20, 23  80-4216050  1 Vipu
21, 22  70-3502070  1  Kannatin
1-7, 9  70-3507120  1  Vipu
1-7, 9  70-3507120-01*  1  Vipu
17, 18, 14  70-3507140  1 Varsi
19-22  70-3507150  1  Kannatin
   70-3507130-01*  1 Vipu
 1  70-3507122  1 Varsi
 2    1 Aluslevy
 3  55-17-27  1 Jousi
 4  А13.19.002  1 Painike
 5  А13.19.001  1 Kahva
 6  70-3507130  1 Vipu
 7  50-1606026  1 Klipsi
 8    1 Sokkanaula 
 9  70-3507024  1 Akseli
 10    2 Pultti М10
 11    2 Mutteri М10.
 12    2 Aluslevy
 13  70-3507021-Б  1 Hammassektori
 14    2 Mutteri М12х1,25
 15    3 Aluslevy 1
 16    2 Tappi 12х32
 17  70-3507141  1 Varsi
 18  50-3502203  1 Holkki
 19  70-3507060  1 Holkki
 20  70-4605308Б  1 Holkki
 21  36-3502037-А  1 Holkki
 22  70-3507071  1 Kannatin
 23  80-4216057  1 Vipu
 24    2 Sokkanaula  3,2х18.019 ГОСТ 397-79
 25    1 Sokkanaula 4,0х22.019 ГОСТ 397-66
 26  70-3507132Б  1 Akseli