MTZ raktoreiden sähkövarustus MTZ-80L

MTZ raktoreiden sähkövarustus MTZ-80L


Numero kuvassa Luettelonumero Kappalemäärä Nimitys
 1  70Л-3724080  1 Johdinnippu
 2  70Л-3801010-01  1 Koelauta
 3  70Л-3724093Б  1 Johdinnippu
 4  ВК317-05  1 Katkaisin
 5    1 Mutteri М4.
 6    1 Aluslevy
 7    1 Ruuvi М4
 8  70-3724027  2 Johto
 9  70-3724018-А  1 Johto
 10  50-3724082  1 Johto
 11  ССТ-50ЭМ  1  Akku
 12  70Л-3724038  1 Johto
 13  СТ-362  1 Starttimoottori
 14  М2.14.13.238  5 Suoja
 15  70Л-3724040  1 Johdinnippu
 16  М124Б1-3728000-А  1 Magneetto
 17  70Л-3724034  1 Johto
 18  70Л-3724017  1 Johto
 19  50Л-3724085  1 Johto
 20  70Л-3724039  1 Johto