MTZ traktorin sähkömagneettinen rele

MTZ traktorin sähkömagneettinen rele


Numero kuvassa Luettelonumero Kappalemäärä Nimitys
   РБ1  1 Lukituksen rele
 1  РБ1-3702003  1 Kansi
 2  РБ1-3702700  1 Tasasuuntajasilta
 3    4 Puolijohdindiodi
 4  РБ1-3702206  1 Releen ankkuri
 5  РБ1-3702200  1  Lukitusreleen kela ja ies
 6  70-3720017  1 Kannatin
 7    2 Ruuvi М6
 8  РС-502  1 Starttimoottorin rele
 9    5 Aluslevy